Over Milipede.nl

Milipede is een eenmanszaak en doet klussen

De klussen zijn multidisciplineel van timmerwerk tot complexe digitale systemen

Milipede is flexibel en veelzijdig

Neem gerust vrijblijvend contact op met Michiel en laat u adiviseren

Met vriendelijke groeten,

Michiel van der Lans